Inżynierowie budownictwa apelują o zmiany…

Inżynierowie budownictwa apelują o zmiany…

Niedawno otrzymaliśmy prośbę o zamieszczenie krótkiej informacji nt. akcji na rzecz zwiększenia uprawnień inżynierów budownictwa w zakresie projektowania budynków (szczegóły dalej). Dyskusja na ten temat trwa od wielu lat. Inżynierowie czują się pokrzywdzeni,...