budowa studni2 - fachowabudowa.plKupując działkę, trzeba zwrócić uwagę na każdy szczegół. Również na kwestie związane z takimi planami jak budowa studni.

Gdzie sprawdzić?
Ograniczenia dotyczące budowy studni  można znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni. Pamiętaj, że każda osoba może uzyskać wypis z miejscowego planu, niezależnie od tego czy jest właścicielem danej działki czy nie. Warto więc sprawdzić to już przed zakupem.  Jeśli dany teren nie jest uwzględniony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni, wtedy składamy wniosek o wydanie warunków zabudowy i w nim określamy sposób zaopatrzenia w wodę.

Studnia bez zezwolenia?
To możliwe. Jeśli budujesz studnię, która pobiera wodę z pierwszego poziomu wodonośnego nie będziesz potrzebował dodatkowych zgód czy zezwoleń. Tak samo będzie w przypadku studni, którą wywiercisz na swojej posesji. Musisz pamiętać jednak o następujących ograniczeniach:
– Studnia taka powinna mieć głębokość odwiertu nieprzekraczającą 30 m.
– Ilość czerpanej wody nie może przekraczać 5 m3 w ciągu doby.
Budowa tego typu studni nie wymaga zdobycia pozwoleń, ale musi zostać zgłoszona.

Jak i gdzie zgłosić budowę studni?

Budowę, a właściwie jej zamiar zgłaszamy do wydziału architektury właściwego Starostwa. Co będziemy potrzebować, by dokonać zgłoszenia:
– Rysunki usytuowania studni.
– Pismo dot. prawa do dysponowania nieruchomością.
– Inne dokumenty (może ich zażądać gmina).
Jeśli 30 dni od zgłoszenia instytucja nie zgłosi zastrzeżeń, wówczas możemy budować. Jednak jeśli nie zaczniemy budowy w ciągu 2 lat, nasze zgłoszenia traci ważność.

Może Cię zainteresować

Budowa studni? Cz. 2 Kiedy musisz uzyskać pozwolenie?