prognozy-dla-budownictwa-2012W związku z nowo rozpoczętym rokiem 2012, poprosiliśmy reprezentantów trzech firm produkujących materiały budowlane, o prognozy dla branży budowlanej i inwestorów na najbliższe 12 miesięcy. Wszystkim zadaliśmy dwa, identyczne pytania:

1) Co przyniesie branży budowlanej rok 2012?
2) Czy w ciągu najbliższych 12 m-cy inwestorzy powinni spodziewać się wzrostu cen materiałów budowlanych?

Przekonaj się, jakie są przewidywania ekspertów, znających branżę od podszewki. Na nasze pytania odpowiedzieli przedstawiciele firm: Izolex, Kreisel oraz Solbet.  Zapraszamy do lektury.

Adam Węsierski
Doradca Techniczny
Izolex Sp. z o.o.
www.izolex.pl

Ad. 1 Rok 2012 przyniesie branży budowlanej dalszy rozwój tak, jak w latach 2007 -2009 (był kryzys, a budownictwo miało się dobrze). Mimo wszystko oceniam, że w naszym kraju nie jest źle. Może niektóre inwestycje spowolnią, ale dopóki dostajemy fundusze z UE to będzie dobrze, a na wstrzymanie dotacji unijnych się nie zanosi.

Ad. 2  Niestety, ale tak. W naszej branży głównie zależy to od cen ropy naftowej (asfalty, rozpuszczalniki) oraz cementu. Będzie to raczej wzrost na poziomie 10 – 15%. Ale ceny mieszkań i tak spadną, bo spadnie zainteresowanie kupnem nowych mieszkań. Rynek wtórny też będzie musiał zareagować spadkiem cen.

Szczepan Gawłowski
Prezes Zarządu Kreisel Technika Budowlana
www.kreisel.com.pl

Ad. 1 Kilkunastoprocentowy wzrost wartości produkcji budowlanej, z jakim mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku dotyczył w większości intensywnej realizacji dużych inwestycji inżynieryjnych związanych z organizacją Mistrzostw Euro 2012. Możliwe jest, że w 2012 roku nastąpi wyhamowanie tempa wzrostu sektora budowlanego. Optymizmem jednak napawają prognozy wzrostu udziału dużych inwestycji komercyjnych, w tym handlowych i biurowych. Jesteśmy zatem dobrej myśli i patrzymy w przyszłość z umiarkowanym optymizmem.

Ad. 2 Niestabilna sytuacja gospodarcza, związane z tym osłabienie waluty polskiej, a także coraz wyższe ceny paliwa mogą w konsekwencji doprowadzić do wzrostu inflacji i w efekcie do podwyżek cen produktów.
Z drugiej strony na chwilę obecną w Polsce jest około 50 tys. mieszkań gotowych do sprzedaży. Istnieje szansa, że deweloperzy zostaną zmuszeni do obniżek cen mieszkań, aby zintensyfikować ich sprzedaż.

Tomasz Rybarczyk
Product Manager
SOLBET Sp. z o. o.
www.solbet.pl

Ad. 1 Myślę, że rok 2012 będzie rokiem, w którym budownictwo siłą rozpędu, będzie się rozwijać co najmniej w takim samym stopniu, jak w roku 2011. Otoczenie rynkowe, a w szczególności trudniejsze warunki przyznawania kredytów oraz drożejące materiały i energia, będą wpływać na budownictwo z dużą bezwładnością. Drożejące materiały budowlane będą nawet wpływały mobilizująco na klientów, którzy już uzyskali decyzje pozwolenia na budowę.

Ad. 2 Odnosząc się do tego, co napisałem powyżej uważam, że materiały budowlane w roku 2012 będą drożeć. Jeśli chodzi o surowce do produkcji betonu komórkowego drożeje dosłownie wszystko i część z tych rosnących kosztów produkcji zapewne zostanie przerzucona na klienta końcowego. Na to będą miały również wpływ podwyżki energii i paliw.

Przeczytaj również: O cemencie i nie tylko – rozmowa z panem Tomaszem Chełmickim z LaFarge Cement (cz. 1)[fumpEnd]