Oznakowanie cementu - FachowaBudowa.plCement, czyli podstawowy element betonu, ma olbrzymi wpływ na stabilność konstrukcji obiektów budowlanych. Jak znaleźć materiał najlepszej jakości? Odpowiedź jest prosta: wystarczy uważnie przestudiować oznaczenia na opakowaniach, a następnie skonfrontować je z informacjami, które podajemy w tym wpisie.

Cement spełniający normy uregulowane w „Ustawie o wyrobach budowlanych” jest  oznaczony na opakowaniu znakami CE (produkt wprowadzony do obrotu na terenie Unii Europejskiej)  lub B (produkt wprowadzony wyłącznie na terenie Polski). Jeśli natomiast materiał kupowany jest luzem, dołączona jest do niego właściwa dokumentacja techniczna potwierdzająca te sygnatury.

Obok symbolu CE lub B każde opakowanie cementu powinno zawierać znak Xi informujący o zagrożeniu dla zdrowia. Warto bowiem pamiętać, że jest to produkt, mający działanie drażniące, które w pewnych przypadkach może być niebezpieczne dla naszego organizmu. Wydane zostały też rozporządzenia, które nakazują zmniejszyć ilość chromu (VI) w cemencie – jego zawartość nie powinna przekroczyć 0,0002%. Zgodnie z tą normą na każdym opakowaniu lub w dokumentach handlowych muszą znaleźć się informacje dotyczące warunków oraz okresu przechowywania tego materiału, które powinny zapewniać aktywność składników odpowiadających za obniżenie zawartości chromu w czasie objętym gwarancją.