BEZSTRESOWO PRZED BUDOWĄ - co składa się na projekt domu cz.1W kwestii projektu domu masz dwie możliwości, kupienie gotowego projektu (projektu typowego) lub zlecenie wykonania projektu indywidualnego. Jak łatwo się domyślić pierwsze rozwiązanie jest znacznie tańsze, drugie natomiast bardziej dopasowane do indywidualnych potrzeb.
Projekt domu składa się z dwóch części, zawierających szczegółowe rysunki i opisy:

1) właściwy projekt architektoniczno-budowlany domu (podstawowe rysunki w skali 1:100, w przypadku rozbudowy 1:50), w którym wyznacza się:
– formę, funkcję i konstrukcję budynku,
– proponowane rozwiązania energetyczne i techniczno-materiałowe,
a także charakterystykę ekologiczną;

2) projekt zagospodarowania działki (części działki dookoła domu) lub terenu (jeśli zmiany wykraczają poza naszą nieruchomość, np. planujemy dojazd do działki z drogi publicznej) wykonywany w skali 1: 500 (czasami 1: 1000) na mapie do celów projektowych, uwzględniający:
– lokalizację budynku,
– trasy wszystkich przyłączy,
– wejścia, wjazdy,
– miejsca na odpadki stałe,
– ogrodzenia,
– zmiany w ukształtowaniu terenu,
– organizacje terenów zielonych (istniejących i planowanych).

Projekt domu to dość zawiły temat, dlatego będzie kontynuowany w kilku następnych wpisach z cyklu „Bezstresowo przed budową”.

Polecamy wcześniejsze artykuły serii:

1. ETAP I Wybór działki część 1: Wielkość i kształt działki
2. ETAP I Wybór działki część 2: Dostęp do drogi publicznej i położenie względem kierunków geograficznych.
3. ETAP I Wybór działki cz.3: Działka uzbrojona czy nieuzbrojona?
4. ETAP I Wybór działki cz.4: Sprawdzenie stanu prawnego działki
5. ETAP I Wybór działki cz. 5: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6. ETAP I Wybór działki cz. 6: Dezycja o warunkach zabudowy (DWZ / WZ)…
7. ETAP II – Mapa geodezyjna do celów projektowych