Jeżeli twoja działka nie jest uzbrojona lub jest uzbrojona częściowo, musisz zadbać o doprowadzenie mediów. W czasie ETAPU 1 sprawdziłaś/eś już możliwość przyłączenia (jeżeli nie czytałeś – nadrób zaległości), teraz czas na określenie warunków przyłączenia do poszczególnych sieci, które są wymaganym składnikiem dokumentacji budowlanej podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę (często warunki są wymagane już podczas ubiegania się o DWZ, więc być może na tym etapie będziesz już je posiadać).
budowa przyłączy - FachowaBudowa.PLWarunki przyłączenia do sieci elektrycznej i gazowej

Musisz udać się do biura obsługi klienta zakładu w swoim rejonie i złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Przykładowe wnioski możesz zobaczyć tutaj: przykład 1, przykład 2. Dostawca energii ma obowiązek wydać warunki w ciągu 30 dni w przypadku prądu, a 21 dni w przypadku gazu.

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zacznij od złożenia, w odpowiednim dla twojej nieruchomości zakładzie wod-kan, wniosku o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzenia ścieków z załączoną mapką zasadniczą (skala 1:500). Przykładowe wnioski:
wniosek 1
wniosek 2

We wniosku przede wszystkim należy określić charakter planowanej zabudowy i przewidywane zapotrzebowanie na wodę. W ciągu 21 dni zakład wyda warunki przyłączenia. Dokładny przebieg procesu budowy przyłączy poszczególnych mediów, od formalności do fizycznego wykonywania, znajdziesz w artykułach na FachowaBudowa.PL:

BUDOWA PRZYŁĄCZY

Jak uzbroić działkę cz.1 Przyłącza elektryczne i gazowe

Jak uzbroić działkę cz.2 Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne

POPRZEDNIE CZĘŚCI CYKLU „BEZSTRESOWO PRZED BUDOWĄ”:

1. ETAP I Wybór działki część 1: Wielkość i kształt działki
2. ETAP I Wybór działki część 2: Dostęp do drogi publicznej i położenie względem kierunków geograficznych.
3. ETAP I Wybór działki cz.3: Działka uzbrojona czy nieuzbrojona?
4. ETAP I Wybór działki cz.4: Sprawdzenie stanu prawnego działki
5. ETAP I Wybór działki cz. 5: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
6. ETAP I Wybór działki cz. 6: Dezycja o warunkach zabudowy (DWZ / WZ)…
7. ETAP II – Mapa geodezyjna do celów projektowych
8. ETAP III Projekt cz.1 Co składa się na projekt domu
9. ETAP III Projekt domu cz.2 Przed wyborem…
10. ETAP III Projekt domu cz.2 Projekt typowy
11. ETAP III Projekt domu: Adaptacja projektu typowego
12. ETAP III Projekt domu cz.3: projekt indywidualny