inżynierowie budownictwa apelują o zmiany - FachowaBudowaNiedawno otrzymaliśmy prośbę o zamieszczenie krótkiej informacji nt. akcji na rzecz zwiększenia uprawnień inżynierów budownictwa w zakresie projektowania budynków (szczegóły dalej). Dyskusja na ten temat trwa od wielu lat. Inżynierowie czują się pokrzywdzeni, twierdząc, że aktualne regulacje znacząco ograniczają im możliwość wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności. Odmienne zdanie mają w tej kwestii środowiska architektów. Jedno jest pewne. Potrzebne jest rozsądne kompromisowe rozwiązanie, które nie będzie nikogo faworyzować i raz na zawsze zakończy spór.

Poniżej publikujemy wspomniany apel magister inżynier Anny Kur, inicjatorki akcji. Zachęcamy do zapoznania się z tematem i podzielenia swoimi przemyśleniami w komentarzach.

Drogi Czytelniku,

czy wiesz, że według obecnej sytuacji prawnej osoba która skończyła studia magisterskie na kierunku budownictwo i odbyła praktykę zawodową zarówno w biurze projektowym jak i na budowie, a także zdała egzamin na uprawnienia budowlane nie może samodzielnie zaprojektować domku jednorodzinnego?

Ponadto magister inżynier budownictwa z wspomnianymi uprawnieniami nie może być twórcą projektu obiektów magazynowych, przemysłowych i gospodarczych, a jedynie projektantem konstrukcji.

Jednocześnie obowiązujące w Polsce prawo nie określa jednoznacznego podziału elementów obiektów budowlanych na konstrukcję i architekturę. W związku z tym czy np. ścianę zewnętrzną powinien projektować architekt czy konstruktor, który w trakcie studiów zdobył gruntowną wiedzą z zakresu materiałów budowlanych, zna fizykę budowli i zagadnienia cieplno-wilgotnościowe?

Magister budownictwa nie może również adaptować gotowych projektów typowych.

Absolwent studiów wyższych wspomnianego kierunku może ubiegać się natomiast o uprawnienia w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie, które uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej. W praktyce jest to zespół budynków obejmujący wiejski dom mieszkalny i zabudowania gospodarskie. Ograniczenie kubatury oraz typu zabudowy sprawia, że w praktyce takich obiektów budowlanych projektuje się niewiele.

Obecna sytuacja w naszej opinii jest krzywdząca. Dopiero rozpoczynamy nasze działania, których pierwszym krokiem jest dotarcie do jak największej liczby osób związanych z budownictwem oraz pozyskanie ich poparcia. Kolejnym krokiem naszego działania jest przekonanie 15 posłów do wystąpienia w naszym imieniu z proponowanymi i przygotowanymi przez nas zmianami w rządzie. Jesteśmy pewni, że rządzący z chęcią wesprą nas i pomogą rozwiązać istniejący problem.

Jeżeli uważasz, że osoby które skończyły budownictwo powinny mieć szansę na uzyskanie szerszych uprawnień projektowych oraz chcesz przyczynić się do wprowadzenia pozytywnych zmian zajrzyj na stronę internetową: blogobywatelski.pl i dowiedz się więcej.

Razem możemy bardzo dużo zmienić!

Anna Kur
Magister inżynier budownictwa
blogobywatelski.pl

Pani Anna Kur w kilku zdaniach o sobie:

Jestem absolwentką budownictwa na Politechnice Łódzkiej, podczas studiów wyjeżdżałam na liczne wymiany studenckie, większą część studiów magisterskich spędziłam na Erasmusie. Ponadto uwielbiam działać społecznie. W chwili obecnej pracuję jako inżynier budowy, jednocześnie zdobywając doświadczenie niezbędne do zdobycia uprawnień budowlanych.

Zgadzacie się z postulatami inżynierów? A może aktualne regulacje są waszym zdaniem właściwe? Macie inny pomysł na rozwiązanie tego problemu? Może jest tu jakiś architekt, który chciałby przedstawić swój punkt widzenia? Jesteśmy bardzo ciekawi Waszych opinii. Zachęcamy do dyskusji poniżej.