przyłącza elektryczne i gazoweDoprowadzenie na działkę podstawowych mediów, to element niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac budowlanych. Trudno w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie żywot bez prądu lub wody. Dlatego właśnie, dla wszystkich posiadaczy nieuzbrojonych nieruchomości, przybliżymy proces budowy poszczególnych przyłączy – od formalności po fizyczne wykonanie. Dziś zajmiemy się siecią elektryczną i gazową, a już w przyszłym tygodniu skupimy się na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Do dzieła.

Najpierw musisz udać się do biura obsługi klienta zakładu z twojego rejonu i złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Przykładowe wnioski możesz zobaczyć tutaj: przykład 1, przykład 2. Dostawca energii ma obowiązek wydać warunki w ciągu 30 dni w przypadku prądu, a 21 dni w przypadku gazu.

Zasady podłączenia nowych odbiorców do sieci elektroenergetycznej i gazowej reguluje ustawa Prawo energetyczne, na bazie której dostawcy energii opracowują swoje wewnętrzne regulaminy wykonywania podłączeń. Według przepisów ustawy, rejonowy zakład nie może odmówić ci przyłączenia do sieci, jeżeli jest ono technicznie możliwe i opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia.

Wraz z decyzją otrzymasz projekt umowy ze wszystkimi najważniejszymi informacjami tj. termin i koszt wykonania przyłącza do sieci (gdyby odpowiedź zakładu była negatywna, możesz wnioskować do Urzędu Regulacji Energetyki o rozstrzygnięcie sporu dot. odmowy zawarcia umowy).

Po podpisaniu umowy wniesiesz określoną w niej opłatę, a dostawca zajmie się wszystkimi formalnościami, pracami projektowymi i budową przyłączy.Twoim obowiązkiem jest przygotowanie miejsca na instalację szafki gazowej i elektrycznej oraz zlecenie wykonania instalacji wewnętrznej w budynku i na obszarze działki (dostawca na pewno dokładnie o tym poinformuje).

Kiedy zakład energetyczny zakończy roboty, przeprowadzone zostaną odbiory techniczne przyłącza i instalacji. Następnie podpiszecie szczegółową umowę na dostarczanie energii elektrycznej i paliwa gazowego, po czym gestor odblokuje liczniki i będzie można zacząć korzystać z podłączonych mediów.

Czas realizacji przyłączy gazowych i elektrycznych, to zwykle od kilku miesięcy do półtora roku.

Warto wiedzieć, że istnieje możliwość wykonania tymczasowego przyłącza energii elektrycznej, na czas trwania budowy, które likwiduje się po zakończeniu prac (tzw. przyłącze budowlane). Niestety w tym wypadku poniesiesz podwójne koszty, dlatego bardziej opłacalne będzie wykonanie przyłącza docelowego od razu. Będzie można  z niego korzystać podczas budowy, a potem w gotowym już domu.

Na czas trwania prac budowlanych na działce, stawka za energię będzie naliczana według taryfy budowlanej, która nie jest korzystna dla twojego portfela, niestety jej stosowanie jest standardem. Po zakończeniu budowy budynku, podpiszesz z zakładem nową umowę, na korzystniejszych warunkach.

Pamiętaj, aby zajrzeć na FachowaBudowa.pl w przyszłym tygodniu. Dokładnie omówimy, nieco bardziej złożony i kosztowny, proces budowy przyłączy wodno-kanalizacyjnych.