Pozwolenie na budowę - Bezstresowo przed budową - FachowaBudowa.plNiedawno pisaliśmy o zmianach w prawie budowlanym, który zniosłyby obowiązek ubiegania się o pozwolenie na budowę w przypadku większości domów jednorodzinnych. Niestety, narazie musimy działać po staremu. Jeżeli masz już działkę, niezbędne papiery, projekt wymarzonego domu oraz warunki przyłączenia do poszczególnych mediów, czas uzyskać pozwolenie na budowę. Jak się za to zabrać?

Należy złożyć wniosek o pozwolenie na budowę (przykładowy wzór formularza) w starostwie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Formularz wniosku otrzymasz w ww. urzędach, musisz załączyć do niego:

– 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, sprawdzeniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami
– zaświadczenia o przynależności projektantów (oraz sprawdzających) do właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnymi na dzień opracowania projektu
– dokument potwierdzający nabycie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. akt własności nieruchomości, umowa dzierżawy)
– decyzja o warunkach zabudowy (tylko, jeśli dla twojej działki nie istnieje obowiązujący MPZP)

Decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być wydana w terminie do 65 dni od złożenia wniosku. Okres ten nie obejmuje czasu przewidzianego prawnie na konsultacje urzędu z innymi organami, dlatego lepiej od razu założyć, że cały proces potrwa znacznie dłużej.

Oczywiście wszelkie opóźnienia wynikające z twojego zaniedbania, np. jeśli w złożonych przez ciebie dokumentach czegoś zabraknie, również nie są objęte tym terminem.

Po otrzymaniu decyzji, strony (inwestor, właściciele lub użytkownicy działek sąsiednich) mają 14 dni na odwołanie się do wojewody (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję), jeżeli tego nie zrobią, decyzja stanie się ostateczna.

Pozwolenie na budowę jest ważne bezterminowo, jednak by nie zostało anulowane, budowę należy rozpocząć w ciągu trzech lat od dnia, gdy decyzja przybrała charakter ostateczny. Przerwanie budowy na okres dłuższy niż 3 lata również będzie skutkowało wygaśnięciem decyzji o przyznaniu pozwolenia.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.