Ciągle wprowadzane nowe technologie (również w budownictwie) sprawiają, że w dzisiejszych czasach powinniśmy być nastawieni na permanentne zmiany. Sprawdźcie, jakie nowości czekają na inwestorów w zakresie budowania domów.

zmiany w prawie budowlanym - FachowaBudowa.PLDomy? Ale tylko energooszczędne!

W ciągu najbliższych kilku lat możemy spodziewać się zmian w prawie budowlanym dotyczących wymagań energetycznych. W konsekwencji inwestycje jednorodzinne budowane po 2020 r. będę musiały spełniać standardy domów, które obecnie określamy jako energooszczędne. Co to oznacza w praktyce? Jeśli kupujemy gotowy projekt w internecie lub zamawiamy go u architekta, upewnijmy się, że warunki techniczne naszego wymarzonego domu są zgodne z wymaganiami obowiązującymi w roku, w którym będziemy starać się o pozwolenie na budowę.

Zmiany, zmiany, zmiany

Poniżej przedstawiamy harmonogram zmian, jakie czekają inwestorów domów jednorodzinnych w najbliższych latach:

1. Zmiany w zakresie wymagań dla ścian zewnętrznych

a) t ≥ 16 °C (2014 r. = 0,25, 2017 = 0,23, 2021 = 0,20)

b) 8 °C ≤ t<16 °C (bez zmian, w każdym roku 0,45)

c) t<8°C (bez zmian, w każdym roku 0,90)
2. Zmiany w zakresie wymagań dla dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami

a) t ≥ 16 °C (2014 r. = 0,20, 2017 = 0,18, 2021 = 0,15)

b) 8 °C ≤ t<16 °C (bez zmian, w każdym roku 0,30)

c) t<8°C (bez zmian, w każdym roku 0,70)
3. Zmiany dla podłóg na gruncie – współczynniku takie same w 2014 r., 2017 r., 2021 r.

4. Wymagania dla okien (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowych i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych.

t ≥ 16 °C (2014 r. = 1,3, 2017 = 1,1, 2021 = 0,9)

t<16 °C (2014 r. = 1,8, 2017 = 1,6, 2021 = 1,4)

5. Wymagania dla okien połaciowych

t ≥ 16 °C (2014 r. = 1,5, 2017 = 1,3, 2021 = 1,1)

t<16 °C (2014 r. = 1,8, 2017 = 1,6, 2021 = 1,4)

6. Wymagania dla drzwi zewnętrznych lub między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi :

2014 r. = 1,7, 2017 = 1,5, 2021 = 1,3
Zmiany obejmują też maksymalną wartość EP. Wskaźnik w kolejnych latach będzie ewoluował następująco: 2014 r. = 120, 2017 = 95, 2021 = 70.