Fachowa Rozmowa Tym razem na nasze pytania odpowiedział pan Tomasz Chełmicki, dyrektor marketingu firmy Lafarge Cement, jednego z największych producentów cementu w kraju. Wywiad miał miejsce pod koniec grudnia 2011 roku.

Poniżej udostępniamy pierwszą część rozmowy, w której zapytaliśmy m.in. o: prognozy dla branży cementowej na nowy rok, ceny spoiw w 2012 roku, jakość cementu w Polsce oraz zasady jego właściwego przechowywania.

Zapraszamy do lektury.

Tomasz Chełmicki - dyrektor marketingu Lafarge Cement

Tomasz Chełmicki – dyrektor marketingu Lafarge Cement www.lafarge.pl

Redakcja: Kolejny rok dobiega końca. Przeglądając, przedstawione przez Stowarzyszenie Producentów Cementu, zestawienia wyników przemysłu cementowego z ostatnich jedenastu miesięcy, trudno oprzeć się wrażeniu, że był to wyjątkowo dobry okres dla tej branży. Sprzedaż cementu wzrosła o 16,8% w stosunku do roku 2010. Co pana zdaniem przyniesie producentom cementu, nadchodzący nowy rok? Czy przewidujecie, że koniunktura będzie równie korzystna?

Tomasz Chełmicki: Rok 2011 przerósł najśmielsze oczekiwania największych optymistów kuszących się pod koniec 2010 roku na prognozy konsumpcji cementu w roku 2011. Dobry wynik został osiągnięty dzięki znaczącym inwestycjom w infrastrukturę kraju i inwestycjom związanym z Euro 2012. Zakładamy, że pierwsze półrocze 2012 powinno być podobne do poprzedniego. Nie zakładamy jednak, że branży cementowej na pewno uda powtórzyć się wynik z 2011 r. ale myślę, że nie powinniśmy narzekać.

Wielu inwestorów, którzy planują rozpocząć budowę wiosną nowego roku, już dziś zastanawia się czy ceny cementu wzrosną. Czy należy spodziewać się, że w 2012 będzie drożej?

Koszty produkcji cementu podążają za rosnącymi cenami energii i węgla, które są głównymi składnikami kosztowymi w produkcie. Znacząco rosną również koszty transportu – paliwa oraz opłaty drogowe. Musimy uwzględniać te czynniki w naszych kalkulacjach.

Zapytam teraz o sprawę, która często nurtuję „świeżo upieczonych” inwestorów. Proszę powiedzieć, czy jeżeli mamy szansę nabyć cement po okazyjnej cenie, warto jest dokonać takiego zakupu na zapas, np. na kilka miesięcy przed rozpoczęciem prac budowlanych? Jak długo można przechowywać cement i jakie warunki muszą być zapewnione, by spoiwo nie straciło swoich właściwości podczas leżakowania?

Okres gwarancji, w przypadku cementu to przeważnie okres 60 dni, podczas którego producent gwarantuje, że szkodliwy chrom (VI) jest zredukowany do bezpiecznego poziomu (III) za pomocą „reduktora chromu”. Po okresie gwarancji w cemencie może występować chrom na 6-tym stopniu utlenienia, który w przypadku kontaktu ze skórą może powodować m.in. podrażnienia. W okresie zimowym wydłużamy okres przydatności cementu workowanego do 120 dni, co uzyskujemy poprzez zwiększenie dozowania środka redukującego chrom oraz zastosowanie przekładki foliowej. Cement nie traci swoich właściwości wiążących, wówczas, gdy nie ma kontaktu z wilgocią.

Według szacunków SPC nawet 15 do 20% cementu workowanego na polskim rynku nie spełnia norm. Co pana zdaniem jest przyczyną tak niekorzystnej dla konsumentów sytuacji?

Przyczyna tej sytuacji jest złożona. Do zeszłego roku funkcjonowała Ustawa o Wyrobach Budowlanych, której niektóre zapisy, w pewnym sensie sprzyjały producentom takich cementów. Obecnie sytuacja się zmieniła na korzyść konsumenta, natomiast Główny Urząd Nadzoru Budowlanego nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, stąd co piąty worek cementu w Polsce, zawiera cement, który nie spełnia wymogów norm. Klienci powinni zwracać uwagę nie tylko na cenę, ale również na jakość, bo od tego zależy jakość budowanej konstrukcji.

Cement produkowany w renomowanych cementowniach stale podlega procedurom systematycznej kontroli wewnętrznej oraz niezależnej kontroli zewnętrznej. Produkcja i jakość cementu jest znormalizowana, ustalona przez Europejską Organizację Normalizacyjną CEN i Polski Komitet Normalizacyjny. Skład cementu, jakość i inne parametry określają normy. Ponadto, by zwrócić uwagę konsumentów na jakość cementu, Stowarzyszenie Producentów Cementu przyznaje wyrobom spełniającym normy certyfikat jakości PEWNY CEMENT. Celem tej akcji jest wspieranie produktów o najwyższej gwarantowanej jakości oraz ostrzeganie i ochrona konsumenta przed wyrobami, które nie spełniają wymagań normowych. Jakość cementu ma podstawowe znaczenie dla własności użytkowych i zdrowotnych budowli. Dlatego kluczowe znaczenie ma wybór pewnego, bezpiecznego produktu oraz sprawdzonego producenta. Znak jakości „Pewny Cement” może otrzymać każdy producent cementu, pod warunkiem, że jego produkt dostępny na rynku będzie spełniał normy jakościowe. Lafarge Cement uczestniczy w programie zainicjowanym przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Nasze wyroby posiadają znak jakości PEWNY CEMENT.

W jaki sposób Lafarge dba o utrzymanie wysokiej jakości swoich produktów? Dlaczego inwestorzy powinni zaufać właśnie Lafarge?

Kontrola jakości w Lafarge odbywa się na każdym etapie produkcji, począwszy od kopalni, gdzie badane są surowce mineralne, poprzez każdy etap pośredni aż do badań gotowego produktu. Taki proces kontroli praktycznie uniemożliwia sprzedaż produktu niezgodnego z normą. Dodatkowo jakość naszych produktów jest systematycznie kontrolowana przez niezależny Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Dysponujemy znakomitym sprzętem badawczym oraz świetnie wyszkoloną kadrą dbającą o jakość w naszych cementowniach.

Czym grozi stosowanie cementu nie spełniającego norm, w jaki sposób go unikać?

Stosowanie takiego „cementu”, w najlepszym wypadku, może skutkować stratą materialną wielokrotnie przekraczającą koszt zakupu feralnego cementu. Konsekwencje mogą być znacznie bardziej przykre, gdy z takiego „cementu” zostanie wykonany beton o charakterze konstrukcyjnym. Stąd inicjatywa PEWNY CEMENT zainicjowana przez Stowarzyszenie Producentów Cementu. Odpowiedzialny sprzedawca powinien oferować cementy workowane ze znakiem „Pewny Cement”.

Zarówno wśród wykonawców jak i dystrybutorów cementu powszechna jest opinia o wyższości tzw. cementów czystych (CEM I) nad cementami z dodatkami mineralnymi. Czy CEM I rzeczywiście cechują lepsze właściwości?

Opinie o wyższości cementów czystych nad tymi z dodatkami, zwykle są wyrażane przez wykonawców, którzy nie mieli do czynienia z tymi drugimi. Cementy czyste, portlandzkie cechują się wysokim ciepłem hydratacji, cementy zawierające popiół lotny najłatwiej się pompują, zawierające żużel wykazują znaczne przyrosty wytrzymałości po długich okresach twardnienia, a z kamieniem wapiennym są mniej „wodożądne”. Nie można jednoznacznie stwierdzić, która z tych cech jest ważniejsza a co za tym idzie, który z tych cementów jest lepszy. Wszystko zależy od potrzeb klienta.

Linia cementów workowanych Lafarge podzielona jest na 5 kategorii produktowych, z których każda dedykowana jest do innego rodzaju prac. Proszę przybliżyć nam te rozwiązania.

Standard – cement uniwersalny do betonów zwykłych oraz zapraw murarskich i tynkarskich.
Ekspert – cement do betonów o podwyższonych wytrzymałościach o wysokiej wytrzymałości wczesnej.
Specjal – cement bez dodatków mineralnych, przeznaczony głównie do produkcji drobnych prefabrykatów.
Popularny – cement o podwyższonej odporności na agresję siarczanową do betonów monolitycznych oraz jastrychów cementowych.
Lepo – cement do zapraw murarskich i tynkarskich.

Oprócz cementów workowanych, w ofercie pana firmy można znaleźć cement sprzedawany luzem. Czym charakteryzuje się i do kogo kierowana jest ta gama produktów?

Obecnie gama produktowa cementów w luzie składa się z 12 rodzajów cementu. Cement sprzedawany luzem trafia głównie do zakładów produkujących prefabrykaty, beton towarowy oraz suche mieszanki. Z naszych cementów buduje się m.in. drogi, mosty, stadiony i lotniska. Cementy sprzedawane luzem podlegają tym samym procesom kontroli, normom i wymaganiom co cementy workowane.

Eko trendy są obecne w budownictwie już od dłuższego czasu. Świadomość ekologiczna społeczeństwa znacząco wzrosła i coraz większa liczba konsumentów, poszukuje materiałów i producentów przyjaznych środowisku. W jaki sposób Lafarge zmienia pod tym względem swoje produkty oraz procesy ich powstawania?

Nasze cementownie współspalają paliwa alternatywne, oszczędzając zasoby naturalne, głównie węgiel. Produkujemy cementy przyjazne środowisku z dodatkami mineralnymi, w ten sposób oszczędzamy klinkier portlandzki, którego produkcja wiąże się z emisją dwutlenku węgla do atmosfery.
Kopalnie poddawane są rekultywacji, stworzyliśmy kompleksowy program rekultywacji terenów powydobywczych, na których sadzimy las. Wprowadzamy też plan bioróżnorodności w naszych kopalniach kruszyw.
Warto wspomnieć o Zakładzie Gospodarki Popiołami w Janikowie, wspólnym przedsięwzięciu Lafarge Cement i spółki Soda Polska Ciech. Zadaniem zakładu jest separacja popiołów lotnych, powstających w procesie spalania węgla przy produkcji sody. Pozwala to oszczędzać surowce naturalne. Popioły z dużą zwartością węgla, nawet do 40 proc. są powtórnie wykorzystywane w elektrociepłowniach Soda Polska Ciech do produkcji energii cieplnej. Popioły lekkie – z zawartością węgla poniżej 5 proc. – wykorzystywane są jako dodatek do cementu. Dzięki tej inwestycji rozwiązano problem składowania popiołów w Soda Polska Ciech, a Lafarge Cement uzyskał pewne, stałe źródło popiołów jako dodatku do cementu o stabilnych parametrach.

Czy w najbliższym czasie trafią na rynek jakieś nowe produkty Lafarge, którymi mogą się państwo pochwalić?

Tak. Mamy w planach wprowadzenie kilku nowości. Jednym z nich, rozszerzających gamę produktów luzem będzie Gruntar, spoiwo do stabilizacji i osuszania gruntów.
O innych nowościach poinformujemy w późniejszym czasie.