Pleśń w pomieszczeniach cz.1 - skąd bierze się grzyb - FachowaBudowa.PLPewnie większość z Was spotkała się z ciemnymi mokrymi plamami pojawiającymi się w miejscach łączenia ścian z sufitem bądź też blisko okien. Wspomniane  plamy to nic innego jak pleśń występująca w miejscach o zwiększonej wilgotności powietrza. Należy zadać sobie pytanie czy oprócz strony estetycznej, grzyby pleśniowe pojawiające się w naszych domach mają wpływ na nasze warunki bytowe.

W niewielkim stężeniu grzyby pleśniowe są nieszkodliwe. Stanowią część składową  naszego środowiska. Problem zaczyna pojawiać się, gdy ich stężenie znacząco wzrośnie, może to mieć bezpośredni wpływ na pogorszenie się warunków bytowych oraz na zdrowie mieszkańców.

Grzyby potrzebują do rozwoju wilgotnego środowiska. To właśnie wilgoć jest jedną z głównych przyczyn  występowania pleśni w naszych mieszkaniach/domach.

Na zwiększenie poziomu wilgotności powietrza ma wpływ między innymi niewłaściwe ogrzewanie i wentylowanie zwłaszcza w budynkach „powietrzno-szczelnych” np. w budynkach zbudowanych z płyt betonowych, kondensacja wilgoci z powietrza  w obrębie zimnych nieocieplonych ścian oraz niedostateczne wyschnięcie ścian po robotach budowlanych.

Wilgoć dostaje się do naszych domów także bezpośrednio przez pęknięcia w murach, pęknięcia rur doprowadzających wodę czy też uszkodzenia dachów lub rynien dachowych.

My również przyczyniamy się do zawilgocenia pomieszczeń, w których mieszkamy/pracujemy. W jaki sposób?  Głównie przez czynności powodujące powstanie dużej ilości wilgoci w połączeniu z niewłaściwym wietrzeniem np: suszenie bielizny, kąpiele pod prysznicem, gotowanie. Czynności te mogą zwiększyć wilgotność ponad akceptowalny poziom, co staje się problemem przede wszystkim w budynkach, które zostały uszczelnione w celu oszczędności energii.

Pleśń nie powinna się rozwijać, jeżeli wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu nie przekracza w dłuższym czasie 65 – 70%, a bezpośrednio wzdłuż powierzchni ścian  80%.

higrometr - pleśń w pomieszczeniach - FachowaBudowa.PLProstym sposobem na sprawdzenie poziom wilgotności powietrza w mieszkaniu jest użycie  najprostszego higrometru, który pokaże nam orientacyjny poziom wilgotności względnej w mieszkaniu.

Już w przyszłym  tygodniu opowiemy o sposobach walki z grzybem.