Zabierasz się za upragniony remont, masz już gotowe plany i niezbędne materiały? Ale czy wszystko odbywa się zgodnie z prawem? Dowiedz się więcej na temat tego , czym w świetle przepisów jest remont i jakie prace wymagają dodatkowych pozwoleń.

Remont zgodnie z prawem - FachowaBudowa.PLCo to jest remont? Podejrzewam, że każdy z nas na tak postawione pytanie miałby kilka odpowiedzi, ale wszystkie one sprowadzałyby się do jednego prostego wniosku: odnowienie, odświeżenie budynku. W rzeczywistości sprawa nie wygląda jednak tak prosto. Zgodnie z art. 3 pkt 8 Prawa Budowlanego remont to: „Wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu staniu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji”.

Remont w tym rozumieniu musi być zgłoszony Staroście. Co najważniejsze prace remontowe nie mogą w żaden sposób zwiększyć lub wpłynąć na gabaryty budynku i powierzchnię zabudowy. W praktyce oznacza to, że nie można tworzyć nowych ścian, elementów dachowych, okien lub instalacji.

Warto dodać także, że remontem nie jest przebudowa obiektu polegająca na jego rozbiórce i ponownym wybudowaniu z wykorzystaniem materiałów po rozbiórce. Prawo Budowlane wyraźnie określa, że aby prowadzić remont musi przez cały czas istnieć obiekt, w którym remont jest wykonywany. Co więc zalicza się do prac remontowych? Z całą pewnością takie działania jak: wymiana podłóg, tynków zewnętrznych i wewnętrznych, pokrycia dachu, więźby dachowej, pionów kanalizacyjnych.