W poprzednim artykule dowiedziałeś się, jakie prace zaliczają się do remontu, który wymaga zgłoszenia w Starostwie. Poniżej przedstawiamy zakres działań budowlanych, które możesz wykonywać na własną rękę, bez wcześniejszego zgłoszenia.

Oczywiście nie wszystkie prace wykonywane w domu są regulowane przez przepisy Prawa Budowlanego. Większość drobnych prac konserwacyjnych nie wymaga zgłoszenia w starostwie ani starania się o pozwolenia. Co Prawo Budowlane rozumie poprzez „bieżącą konserwację”? To wszelkie roboty których celem jest utrzymanie obiektu budowlanego w dobrym stanie, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem budynku.

W ramach konserwacji możemy wykonać takie prace jak: malowanie ścian, drzwi, futryn, cyklinowanie parkietu. Również wymiana okien i drzwi, jeśli odbywa się bez ingerencji w konstrukcję budynku, nie jest zaliczana do robót budowlanych i nie wymaga zgłoszenia w starostwie.

Jeśli planujemy wybudować wewnątrz budynku ścianę działową lub zburzyć/zmodyfikować istniejącą, należy zasięgnąć opinii we właściwym organie. W większości przypadków, jak np. w sytuacji gdy chcemy wykuć otwór w ścianie gipsowej, pozwolenie nie jest wymagane. Warto jednak przed dokonaniem nieodwracalnych zmian upewnić się, że są one zgodne z prawem. To nic nie kosztuje.