Rozbiórka budynku - jak się za to zabrać - FachowaBudowa.PLPosiadasz dom, który nie nadaje się do mieszkania? A może kupiłeś działkę z rozpadającym się budynkiem? W obu przypadkach musisz postarać się o odpowiednie zaświadczenia. Dowiedz się w jaki sposób możesz pozbyć się problemu.

Formalności niezbędne do wyburzenia budynku, zależą od rodzaju obiektu, który chcemy wyburzyć. Jeśli dany budynek nie jest chroniony jako zabytek lub do jego wybudowania nie potrzeba pozwolenia na budowę (np. wolnostojący obiekt gospodarczy, wiata do 25 m2), wtedy taką konstrukcję można rozebrać bez zezwolenia.

Jeśli nie mamy pewności, co do tego, czy nasz budynek podchodzi pod te regulacje, wtedy należy poinformować o tym starostwo.Rozbiórka budynku - jak się za to zabrać - - FachowaBudowa.PL

Także w przypadku gdy budynek przeznaczony do rozbiórki ma mniej niż 8 metrów wysokości, nie jest wpisany do rejestru zabytków i stoi w odległości od granicy działki nie mniejszej niż połowa wysokości, zamiar rozbiórki należy zgłosić w starostwie. Jeśli do 30 dni urząd nie wyrazu sprzeciwu, można przystąpić do rozbiórki.

Pozwolenie na rozbiórkę jest niezbędne w przypadku budynków wyższych niż 8 metrów lub nie spełniających wymogów odnośnie odległości od działki. Do wniosku należy dołączyć kilka dokumentów, w tym: pisemną zgodę właściciela obiektu, szkic usytuowania budynku oraz opis i zakres prac rozbiórkowych.

Pamiętaj, aby zgłaszając sprawę we właściwym urzędzie, dopytać o wszystkie potrzebne dokumenty. Dzięki temu będziesz miał pewność, że Twoja sprawa zostanie rozpatrzona w terminie.