BEZSTRESOWO-PRZED-BUDOWĄ - DWZ - WZW poprzedniej części cyklu „Bezstresowo przed budową” mówiliśmy o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP). Co jednak, jeżeli teren, na którym znajduje się działka, którą się interesujesz, nie ma MPZP (częsta sytuacja na obszarach wiejskich)?

Musisz postarać się o tzw. wuzetkę, czyli decyzję o warunkach zabudowy/warunki zabudowy (DWZ/WZ), możesz ją zdobyć w urzędzie gminy/miasta. Będzie zawierała, podobnie jak miałoby to miejsce w MPZP, informacje o tym, co, jak i gdzie możesz wybudować (linia zabudowy, dopuszczalna powierzchnia, geometria dachu itp.). Aby otrzymać decyzję, musisz najpierw wypełnić wniosek o wydanie warunków zabudowy, formularz możesz pobrać w ww. urzędach (czasami też na ich stronach internetowych). Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, na terenie której znajduje się twoja działka.

Oto przykładowy wzór wniosku, do którego dołączyć musisz dwie kopie mapy geodezyjnej zasadniczej, obejmującej teren działki i jej otoczenie. Zamawia się ją w Urzędzie Kartografii i Geodezji odpowiednim dla danego obszaru. Mapa najczęściej wydawana jest od ręki w skali 1: 1000 lub 1: 500, koszt nie jest wysoki, ok. 50zł. Na mapach należy zaznaczyć granice działki, na której chcemy postawić dom oraz (na jednej z nich) wyznaczyć miejsce usytuowania budynku i innych planowanych obiektów.

Jest 5 warunków, które muszą być spełnione, by DWZ została wydana. Otrzymamy ją, jeżeli:

– co najmniej jedna działka sąsiednia z tej samej drogi publicznej jest zabudowana
– teren ma dostęp do drogi publicznej
– istnieje lub jest projektowana sieć uzbrojenia terenu wystarczająca dla planowanej inwestycji (często już teraz potrzebne ci będą warunki przyłączenia mediów)
– teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne
– decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (przepisy dotyczące m.in. ochrony środowiska, przyrody, zabytków, przepisy prawa górniczego itd.)

Teoretycznie urząd ma dwa miesiące na wydanie decyzji. W praktyce może to potrwać o wiele dłużej (kilka miesięcy). Wynika to z faktu, że wniosek opiniuje się u kilku organów, z których każdy ma dwa tygodnie na wydanie opinii.

Decyzję otrzymują wszystkie strony postępowania, czytaj inwestor (czyli ty) i twoi przyszli sąsiedzi. Każda ze stron może się odwołać (w ciągu 14 dni) i to bez szczegółowych uzasadnień, co znowu może przedłużyć cały proces o kilka tygodni.
Niestety, to nie koniec sytuacji wyjątkowych. Może się zdarzyć, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zostanie zawieszone – na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jest to dopuszczalne, np. jeśli gmina planuje wkrótce sporządzić MPZP dla obszaru obejmującego twoją nieruchomość.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wciąż może podjąć postępowanie i wydać decyzję w sprawie warunków zabudowy, jeżeli: w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany.

Trzeba przyznać, że brak MPZP to spore utrudnienie, ale niestety takie są przepisy. Miejmy nadzieję, że doczekamy się zmian w prawie, które choć trochę uproszczą te procedury.

Kończymy etap wyboru działki.

Jeśli księga wieczysta jest ok, wypis i wyrys z planu lub DWZ znalazły się wreszcie w twoim posiadaniu i całość spełnia twoje oczekiwania – możesz kupić działkę i przystąpić do dalszych działań. Oczywiście umowę kupna działki, należy podpisać u notariusza w formie aktu notarialnego, powinna ona zawierać cenę działki.

Jeżeli nie czytałeś wcześniejszych artykułów z serii  „Bezstresowo przed budową”, koniecznie nadrób zaległości:

1. Wybór działki część 1: Wielkość i kształt działki
2. Wybór działki część 2: Dostęp do drogi publicznej i położenie względem kierunków geograficznych.
3. Wybór działki cz.3: Działka uzbrojona czy nieuzbrojona?
4. Wybór działki cz.4: Sprawdzenie stanu prawnego działki
5. Wybór działki cz. 5: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego