Bezstresowo przed budową - FachowaBudowa.PLW części czwartej cyklu „Bezstresowo przed budową”, sprawdzimy stan prawny działki. Jak to zrobić?

To proste. Zapytaj właściciela gruntu o nr księgi wieczystej. Następnie udaj się do wydziału ds. ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym i poproś o wgląd do księgi wieczystej nieruchomości. Każdy może to zrobić, są to informacje jawne.

W księdze wieczystej znajdziesz: